земеделски застраховки
Новини в Македония/България

За ползите от земеделските застраховки за различни култури и животни

Ползите от застраховането във всичките му форми несъмнено са доста. Когато заговорим за застрахователни полици първото, за което се сещаме е задължителната автомобилна такава Гражданска отговорност. Всъщност в застрахователния пазар има и други приоритетни застраховки, които са свързани конкретно са различните видове дейности. А една такава е тази, предназначена за застраховане за земеделци. Селскостопанските застраховки от своя страна също се делят на няколко вида в зависимост от това дари се касае за застраховане на животни и пчелни семейства или на земеделски култури.

Защо е важно фермерите да застраховат дейността си?

Факт е, че до голяма степен състоянието на земеделския сектор зависи от това какви са климатичните условия. Какви са потенциалните опасности като наводнения, пожари, засушаване, градушки, заболявания, епидемии при животните и редица други, с които стопаните трудно биха се справили сами. Един такъв риск може тотално да причини загуба и всички направени инвестиции да се изравнят със земята. Именно затова е определящо да си ползват застраховки за земеделци като тенденцията тук е да се защити собствеността именно от непредвидимите ситуации, в които може да се окаже всеки фермер.

Напълно основателно и държавните субсидии и програми за насърчаване на земеделието у нас изискват земеделските стопанства независимо от техните дейности и специфики да бъдат застраховани за едни от базовите рискове, които изброихме малко по-горе. Разбира се, щетите предизвикани от природни бедствия и пандемии могат да бъдат изключително сериозни, но при условие, че разполагате със застрахователна полица, която включва рисковете, които са причинили загуби то обезщетението ще бъде един стимул да не се отказвате от работата, която харесвате.

Селскостопанските застраховки биват два основни вида – за животни и за земеделски култури.застраховки на животни

Застраховките, които се отнасят до животните и тяхното застраховане включват рискове, като:

  • Природни бедствия и пожари
  • Заразни заболявания
  • Злополуки
  • Незаразни заболявания.

Стопаните, отглеждащи животни могат да сключат застраховка, която да покрива една от изброените клаузи или да комбинира рисковете в зависимост от потенциалните застрахователни събития, които биха били с висок процент на проява.

Почти идентични са рисковете, които засягат и земеделските култури като тук основния акцент е насочен към неблагоприятните климатични условия, които биха причинили частична или цялостна загуба на продукцията на стопанството. Естествено е, когато се залагат варианти за сключване на застраховки за земеделци да се търси и максимално адекватното решение т.е офертите от застрахователните компании да са поносими и съпоставими с възможностите на фермерите. А ползите определено не са за подценяване, тъй като през последните години наистина се наблюдава нестабилност в климата, а също така и се появяват доста сериозни заболявания при животните, изискващи тяхното умъртвяване.