щрангове
Ремонтни и Строителни дейности

Битови неволи, произтичащи от дефектирали ВиК щрангове

Неволите с водопроводната система могат да причинят не малко щети, които със сигурност ще ви струват страшно много разходи. Освен типичните и елементарни капещи кранчета, подмяна на смесители и други дребни ремонти има и редица специфични, при които със сигурност се налага да се вземат по-крути мерки. Такава е подмяната на щрангове. Обикновено такива сериозни демонтажни,монтажни и ремонтни работи се прилагат при стари водопреносни системи, където проблемите с корозията могат да се превърнат в причина за нарушаване на конструктивната стабилност на сградата. Ето, че необходимостта от професионални услуги е налице и това налага да се наеме фирма, която е наясно с детайлите по подмяната на щранговете и гарантираща качествено представяне на услугата.

На https://vikhelp.com/smiana-na-shtrangove/ домакинствата, при които има крещяща нужда от подмяна на вертикални и хоризонтални щрангове могат да намерят нужната им информация и стъпките, които следва да се предприемат за извършване на такъв сериозен ремонт.

Причини за поява за необходимостта от подмяна на щранговете в една сграда?Тръби ВиК

Важно у да се направи уточнението, че щранговете биват вертикални  и хоризонтални. Независимо от това по кои от тях тече водата имайте предвид, че тяхната роля е изключително важна и може да се окаже решаваща за качеството на водата, която тече от крановете ви.определящ момент при подбора на група за монтажни  и ремонтни дейности е това специалистите да имат професионален опит в това. Безспорно едни от най-важните причини, които имат отношение към необходимостта от смяна на щранговете са:

  • остарялата морално система,
  • наличие на корозия,
  • лош дъх и мирис на водата, която тече от крановете,
  • кафеникави оттенъци и видими частици оставащи на дъното на чашата пълна с вода,
  • течове, които предизвикват предпоставки за разрушаване на конструкцията на сградата.

Разбира се, това са основните видими и доста неприятни последици, които може да предизвикат нуждата от своевременен ремонт на вертикалните и хоризонталните щрангове. Не бива да се изключват и други последици, които също имат важна роля за това инсталацията да функционира правило и съобразно нуждите на домакинствата.

Колко ще ни струва ремонта и смяната на щранговете?

Въпросът е доста често задаван от домакинствата, на които им предстои да се извърши такъв ремонт. Спецификата и сложността тук действително са показателни и именно това налага да се предприемат ефективни бързи действия от професионален екип. Няма как да се даде конкретна оферта за предстоящия ремонт преди да се извърши оглед и да се направи оценка на състоянието на ВиК системата. Има щрангове, при които е неизбежно цялостната смяна поради риск от сериозни материални щети, които биха могли да нанесат течовете от тяхното неефективно функциониране. Когато има необходимост от това да се подменят основни елементи то е логично домакинствата в жилищната сграда да се наложи да заплатят повече, тъй като новите щрангове и спецификата на труда изискват доста работа и усилия от страна на водопроводчиците.

По-малко би струвал подобен ремонт ако само се сменя част от инсталацията и не е нужно от първия до последния етаж да се сменят вертикалните щрангове. Обикновено ВиК специалистите препоръчват при първи симптоми на проблем да се направи частична смяна, а не цялостна като в случая платимите разходи ще бъдат много по-ниски. Но какъвто и да ремонта – частичен или цялостен то нуждата от него е ясна. Затова не чакайте тотален крах на водопроводната система и изберете ВиК Хелп – професионален екип, който ще установи, анализира и предложи най-адекватен вариант за действие при проблем с работата на щранговете и във вашата водопроводна система.  Колкото повече отлагате ремонта толкова по-вероятно е сумата за услугата да бъде по-висока, поради усложняване и произтичащи други аварии от неефективно служещите ви вертикални хоризонтални щрангове. За да сте спокойни у дома се доверете на ВиК Хелп – вашия партньор в борбата са всякакви водопроводни проблеми.