шкаф

Защо да инвестираме в качествен и луксозен шкаф за обувки?

Много потребители споделят, че не обръщат достатъчно внимание на обзавеждането в коридора. Останалите стаи отнемат от вашето внимание, защото се използват много по-активно и ви се струва маловажно да се занимавате с интериора на входното пространство. Това е грешно решение, тъй като първото което забелязвате от един апартамент е точно антрето. Много по-добре ще се […]

водомер

Какви са павилата за подмяна на водомер?

Все повече лицензирани фирми в София предоставят услугата смяна на водомери. Тъй като измервателните съоръжения се амортизират в хода на използването им или пък дефектират поради непрекъснатото излагане на интензивна влага то определено се налага монтирането на нови. Не е възможен сценарий всеки водопроводчик да може да провежда такива дейности и да сменя водомерите. Приоритет […]