водомер
Ремонтни и Строителни дейности

Какви са павилата за подмяна на водомер?

Все повече лицензирани фирми в София предоставят услугата смяна на водомери. Тъй като измервателните съоръжения се амортизират в хода на използването им или пък дефектират поради непрекъснатото излагане на интензивна влага то определено се налага монтирането на нови. Не е възможен сценарий всеки водопроводчик да може да провежда такива дейности и да сменя водомерите. Приоритет за прилагане на мероприятия от такова естество се полага именно на специалисти, които имат договор с дружеството доставчик на вода. Каква цена за подмяна на водомер в София ще платите на оторизираните за целите екипи предстои да споделим в днешната публикация.

Особености на подмяната на водомер

Специфичното при този тип измервателни устройства е това, че когато се търси правилно и коректно отношение няма как да не се възползвате от такива услуги, които са в състояние да ви предоставят качество и достъпна цена. Подмяната на водомера е наложителна в даден момент от неговото използване и тя е пряко свързана с настъпването на:

 • Края н експлоатационните показатели на уреда;
 • Механични дефекти;
 • Течове;
 • Некоректно отчитане на разходваното количество вода;
 • Наложени промени от доставчика за прилагане на по-усъвършенствани и точно работещи апарати и други.

Перспективите, които стоят пред потребителите не са малко. В София конкуренцията във водопроводния сектор е на високо ниво и точно поради тази причина имате на разположение възможността да инвестирате не само в сигурни, лицензирани услуги, а такива, които са достъпни и наистина поносими за вашия джоб. Целите могат да бъдат лесно постигнати и всичко що се отнася до експедитивното и прецизно провеждане на манипулацията по подмяната на стария водомер с нов е възможно в кратък срок.

Какво е важно да знаете да наемането на лицензирани водопроводчици?

Лиценза за повечето от вас показва, че става въпрос за професионално отношение и цена, която си струва да платите. Несъмнено ролята на водопроводчиците, които са оторизирани за извършване на такива услуги е показателна за създаването на много добри условия за провеждането на процеса. Има някои съществени аспекти, благодарение на които можете да бъдете спокойни, че поверявате такава важно и съществена подмяна в ръцете на опитни специалисти и те се отнасят до:

 • Спазване на указанията и нормативната уредба, която се отнася до регламентите на дружеството доставчик за смяна на измервателните устройства;
 • Гарантиране на качество на услугата;
 • Прилагане на конкретни етапи, които са пряко ангажирани със създаването на отлични условия за отчитане разхода на потребление на водния ресурс;
 • Изготвяне на предварителна оферта, в която детайлно са описани всички обстоятелства за извършването на манипулацията с цел клиента да не остане неприятно изненадан от възникналата ситуация.

Професионалното отношение в случая е от изключително важно значение. Няма никакво съмнение, че когато държите на създаването на отлични условия за провеждане на работата по смяната на водомера то ще я поверите на екипите, които имат пълно право да прилагат такива услуги.

Интересно е да потвърдим, че когато се отнася до това да се постигне наистина отличен и сигурен резултат по отношение на смяната то от дружеството доставчик на вода акцентират само и единствено на това, че лицензирани оператори са в състояние да прилагат такива ремонтни мероприятия. В противен случай абонатите могат да бъдат санкционирани и дори да понесат парични административни наказания.

Как протича подмяната?

смяна на водомер

Всеки водопроводчик ще сподели, че когато се касае за подмяна на водомер то това е една рутинна операция, която може да се приложи от всеки сръчен специалист. Но предвид това, е се касае за узаконяване на съоръжението е редно да се вземат под внимание необходимите условия предполагащи наемането на лицензирана водопроводна фирма.

Самите процеси и етапи, през които се налага да преминете, когато се касае за такъв по-специален ремонт, включват:

 • Посещение на адреса ви в София, където да се установи реалната причина за необходимостта от подмяна на водомера;
 • Изготвяне на коректна оферта съобразно необходимо от текущата смяна или включване и на други ремонтни дейности;
 • Стартиране на процеса със спиране на водоподаването за да се избегнат течове и наводнения;
 • Изготвяне на протокол с данни за демонтирания водомер и отстранената пломба;
 • Почистване на инсталацията в частта, където ще бъде инсталирано новото съоръжение за измерване на разхода на вода;
 • Инсталиране на нов, отговарящ на всички изисквания и критерии измервателен уред;
 • Пломбиране и узаконяване;
 • Издаване на гаранции за качество.

Разбира се преди да се приключи с работния цикъл водопроводчиците извършват няколко типа теста, които дават точна и конкретна информация относно това дали инсталационните работи са извършани коректно. По този начин се спазва процедурата за осъществяване на надеждни и сигурни действия, които се отнасят до създаването  на добри практики.

В София фирмите предоставящи такива услуги никак не са малко. Що се отнася  до това да могат да бъдат извършвани качествени ремонтни дейности, касаещи тези важни съоръжения в даден имот е добре да се запознаете с онези екипи, които се ползват с доверието на клиентите.