категория С
За Автомобилите с любов

Защо е задължително свидетелството за психическа годност за водачи на тежкотоварни превозни средства категория „С“?

С оглед на това да се гарантира пълна безопасност по време на управление на едно моторно превозно средство законодателя класифицира шофьорските курсове в категории. Най ниските са категориите А и В, които са преназначени за водачи, които използват мотоциклети и леки автомобили.  Изключително високи са критериите, които напоследък се тиражират, тъй като една от превенциите е насочена именно към намаляване войната по пътищата. За тежкотоварните превозни средства има друг тип категория шофьорски курсове, чиито изисквания и характеристики могат да бъдат намерени като информация във виртуалното пространство. Основните акценти при категория „С“ например е, че превозното средство е с маса над 3500 кг и броя на местата без това на шофьора не надвишават 8. При категория обозначена с латинската буква „С“ е допустимо и теглене на ремарке, чиято маса обаче не надвишава 750 кг. Наричат тази категория шофьорски курсове – професионална, тъй като много от притежаващите такова свидетелство за правоспособност го използват в своята работа като например шофьори на транспортни бусове, извършващи доставки на хранителни стоки, куриерски услуги и всякакви други, които се класифицират в услугите,свързани с транспортна дейност.шофьорски курс

За да придобиете такава с категория обаче трябва да отговаряте на определени изисквания. Основното е да имате категория В и да сте навършили 21 години. Доста спорове поражда тази категория, тъй като някои от автошколите подават грешна информация на кандидат курсистите, че още на 18 години могат да придобият такова свидетелство за правоуправление. Всъщност е определящо да имате навършени 21 години, което предполага, че имате опит като шофьор на лек автомобил и много лесно бихте усвоили информацията и реакциите за управление на тежкотоварното моторно превозно средство. Изискването за основно образование вече не е тайна за никой от бъдещите шофьори и те задължително трябва да имат поне завършено това ниво на образователна степен за да могат да запишат такъв професионален курс за шофьори. Следващия акцент е самото обучение. независимо, че при придобиването на категория В сте имали достатъчно на брой часове теория, които имат за цел да запознаят водачите с правилата за движение по пътищата и разбира се безопасността на движението и тук при с категория законодателя е предвидил 14 часа практика, които са задължителни за да могат курсистите да се запознаят с техническите характеристики на по-големите превозни средства – тежкотоварни. Практическите часове са двадесет и се провеждат на полигон и в интензивен градски трафик. Изпитите са аналогични на останалите и вече познати категории шофьорски курсове.

При категория „С“ и по –високи, които също се водят професионални – Е и Д има и едно допълнително изисква. Ако за любителските категории А и В се изисква медицинско свидетелство, че лицето е здраво, не страда от очни заболявания и може да различава цветовете то при професионалните категории шофьорски курсове има специфични изисквания. Както всеки знае се премината вата наречения психотест, който е задължителен за придобиването на такава категория и съответно получаването на свидетелство за правоуправление на тежкотоварния автомобил. Такова регламентирано изследване се провежда в лицензиран център или лаборатория за психологично изследване. То представлява тест и ситуационни игри, които показват възможността на лицето да реагира в екстремна ситуация. Тъй като при категориите С, Д, Е и техните подкатегории се изисква не просто физическа годност, но и много адекватна реакция по време на движение, тъй като става въпрос вече за товари в особено големи тонажи и размер, а също така и за превоз на пътници, психичната стабилност, адекватна намеса и реакция от страна на водача може да е една от причините за предотвратяване на инциденти и тежки пътни транспортни произшествия. Като се има предвид това, че напоследък ставаме свидетели и на насилие от страна на шофьори над техни колеги на пътното платно се обмисля и вариант психическата годност да влезе като опция и за категориите курсове за любители като В и А.  Вместо да проявим толерантност ескалирането на агресивното поведение води до нелепи инциденти и физическо насилие. Именно с това се опитва законодателя да се пребори и в основата на този психотест е получаването на адекватна оценка на състоянието на бъдещите професионални шофьори. Като цяло идеята за провеждането на психотестове не е от вчера. Нестабилните и опасни водачи не бива да бъдат допускани до управление на тежкотоварни превозни средства, защото последиците могат наистина да бъдат необратими. Психолозите съветват към тези тестове наистина да се отнасяме отговорно, тъй като е възможно именно с такъв психотест да се установи, че водача има някакви скрити проблеми, като депресивни състояния и психични разстройства , панически атаки и други които могат да бъдат проявени в доста неподходящ момент. Ескалирането на такова поведение би предизвикало пътен хаос и преки и косвени участници в движението биха могли да пострадат именно поради неадекватно и нестабилно поведение от страна водача. Затова изискването за представяне на свидетелство за психическа годност е задължително условие за да получите шофьорска книжка от категория С, Д или Е, както и останалите подкатегории свързани с управлението на всякакви тежкотоварни превози и услуги.професионален шофьорски курс

Сигурно си мислите, че след като този психотест за категория „С“ е платен то е лесно да получите така желаното свидетелство. Всъщност не е точно така, защото психотеста се провежда на специални апарати и се попълва тест, който е одобрен от психо комисия. Резултатите се съхраняват и контролират от съответните органи. При нередност лиценза на фирмата, която е издала удостоверението може да бъде отнет и те да понесат санкции. Ето защо тук няма как да бъдат подложени на съмнение тези психо тестове, тъй като контрола е изключително висок. С помощта на това личностно обследване се придобива представа за психичната годност на водача, неговите реакции, качества, координация  и евентуални действия при инцидент. Задължителния характер на теста за психична годност предшества получаването на съответната квалификация или категория шофьорски курс, в случая „С“. Ако кандидата за „С“ категория не успее да покрие нужния минимум за да получи свидетелството за психическа годност се дава шанс след 6 месеца отново да се яви на такъв.

„С“ категорията е една от най-атрактивните, тъй като е сравнително кратка като времетраене, а курсистите много по-лесно усвояват маневрите на тежкотоварните транспортни средство – камиони, бусове, тирове и други.