Новини в Македония/България

Има ли значение с какъв прикачен инвентар работи Българския земеделски стопанин?

Вариантите за дискови брани, които днес могат да ползват земеделските стопанства при обработването но почвата са доста разнообразни. Една от основните функции на този прикачен инвентар е да се повишат качествата на земния слой и да се осигури изключително благоприятно среда, в която да се развиват засетите култури. Ако посетите едно стопанство, което обработва пет-шест хиляди декара площи то ще ви направи впечатление, че вероятно ще има един трактор, о няколко вида прикачен инвентар. Инвентара е основна част от арсенала от сечива в съвременното земеделие. Без подходящия инвентар всяко стопанство е обречено на загуби и провал. Затова ако и вие се замисляте за инвестиции и подобрения на вашата дейност, подобряване на производствените мощности  и повишаване на добивите помислете дали пък не е време за покупка на дисковa бранa MASS. Марката е много добре позната на всеки български фермер. Когато се нуждаете от здрава техника, с която да спестите време и да намалите производствените разходи то MASS е бранда, който ще ви осигури всичко необходимо – от дискови брани до сеялки и всякакви други модели прикачен инвентар.дискова брана

А възможностите, които имате с ползването на дисковa бранa MASS никак не са за подценяване. Всеки стопанин държи стопанството му да е на-плодородното, добивите най-качествени и добри като количествен резултат. Затова използването на прикачен инвентар, съобразно агротехническия план наистина гарантира ползотворна работа, спестяване на време и рентабилност.

Употребата на дисковите брани и задължителна след приключването на дълбоката оран. Всяко едно действие си има своето основание и затова не бива да се подценяват мероприятията, които подобряват плодовитостта на почвения слой. След като плуговете са преминали през землището и са отстранили плевели, остатъци от култури и са осигурили добро аериране на почвата два ред на дисковането. С дисковa бранa MASS не просто ще заравните земята, а всички големи буци, които са се появили в следствие на оранта ще бъдат максимално ефективно раздробени. Така се постига не просто ефективно изравняване, а също така и онези упорити плевели, които все още не са били отстранени вече нямат шанс да изземват от хранителните вещества, които са така нужни на отглежданите култури.

От MASS предоставят на своите клиенти възможност за разширяване и развитие на едно качествено европейско земеделие, с което не просто намалявате производствените си разходи, а допринасяте за отглеждането на качествена продукция за пазара. Марката е символ на здравина, безупречност на предлагания прикачен инвентар и сигурност във всяко едно отношение. С дисковa бранa MASS, сеялка, култиватор, плуг имате не просто шанс, а реална възможност да реализирате изключително добри добиви.