Новини в Македония/България

В помощ на земеделските стопани представяме плугове MASS

Основен и един от най-старите методи за обработка на почвата е оранта. Отглеждането на земеделски култури от древността до наши дни определено има огромно развитие по отношение на сечивата и тяхното усъвършенстване през годините. Съвременните фермери могат да бъдат горди от това, че помощта на плугове, култиватори и много други прикачни инвентари изпълняват ефективно и надеждно почвените обработки. Обръщането на почвения слой, неговото разрохкване и подобряване аерацията е начин да се обогатят неговите характеристики и качества. Подготовката на почвата е онзи съществен компонент от цялата земеделска работа, която всъщност поставя основата на качествената и добра като количество реколта.img_tools

Именно в това е и причината модерният земеделски производител силно да се интересува от новостите,които производителите на земеделска техника представят и в частност на плуговете за различните видове оран. Ако повърхността на почвата не бъде обработвана съгласно нормите в едно агро стопанство няма как да посеете и пожънете. Всички операции, които са необходими да се подготви почвеното легло, същинското засяване и обгрижване на определената култура е свързано с много труд и използването на висококачествена техника и инвентар са главни и определящи за рентабилната и ефективна работа на фермерите.

Плуговете, които са част от продуктовата гама на Агростил ООД са съвършеното решение за извършване на безпроблемна обработка както при подготовка на площите за предстоящо засяване със зърнено житни култури, така при отглеждането на масиви от лозя и овощни градини. Практичната инвентарна техника има стандартна ширина, на която са разположени максимален брой тела, които да осигурят пълна и надеждна оран. Видовете плугове от гамата с марка  MASS са ефективни и употребата им е насочена към подобряване почвените качества. Вариантите представени от компанията са за навесни обръщателни плугове, конвенционални, овощарски, олекотени и други. Фермерите имат огромно разнообрази от модели, които да бъдат съпоставими и работят в пълен синхрон с теглещата машина. Освен на многообразието и вариантите за работа MASS залага и на качеството на плуговете. Гаранция и сервизно обслужване на техниката са особено важен за стопаните момент, особено когато се изисква адекватно действие на полето и извършване а качествена обработка на площите.

Това което прави впечатление е, че плуговете са с различна конструкция. Това се дължи на факта, че се третират разнообразни по вид култури. Съвременните модели разполагат с възможност за работа при тежки условия. Те са с  подсилените тела за да могат успешно да се справят с пустеещи и изоставени площи. Доверието, което фермерите гласуват на плуговете с марка MASS е оправдано- надеждност, здравина и гаранция за високо качество.