Новини в Македония/България

Специфика на митническото складиране

Един от режимите, който е доста интересен като конюнктура, но не толкова познат у нас е митническото складиране. Въпреки, че в Закона за митниците има такъв текст, който регламентира този митнически режим още от 1906 година то и до днес не е толкова известна методиката на неговото прилагане. Ако обаче обърнем поглед към по-развитите страни, в които международните търговски отношения са на високо ниво ще забележите, че тук митническото складиране има широко приложение. Под митническо складиране се разбира ползването на склад, който е под митнически контрол. Това е много успешен инструмент, който има пряко отношение върху подпомагането на външнотърговските отношения. Тъй като вече споменахме развитите страни и приложимостта на режима към тяхната икономическа среда е напълно нормално да си направим извода защо този тип складиране не е толкова популярно у нас.митнически склад

Въпреки това обаче като се има предвид, че у нас има много фирми, които добре развиват международни търговски отношения със своите партньори в цял свят е време този режим Митническо складиране да се популяризира и тук. Не са малко фирмите по логистика и спедиция, които предоставят този тип услуга. Реално ако трябва да обясним съвсем елементарно в какво точно се състои самата услуга то можем да я опишем като временно настаняване с оглед отлагане на осъществяване на вноса като целта е да се съхранят стоките в митническите складове и едва след като вече има реална необходимост от тях те да преминат от режим митническо складиране в обмитяване, тарифиране и освобождаване. Или с две думи търговците отлагат плащането на съответните такси и мита до момента, в който всъщност се нуждаят от продуктите, които са на склад. А обикновено пък именно тези складове, в които се осъществява митническото складиране са собственост на спедиторски и логистични фирми, като обаче те се контролират от митническия режим. За да се създаде такъв митнически склад обаче има процедура, която също подлежи на контрола на Агенции Митници и тяхното одобряване и въвеждане в експлоатация отново се одитира от служители на митницата. Този тип складове задължително трябва да имат охрана и система за видеонаблюдение.

С оглед да се пренебрегнат евентуални спекулации с митническото складиране е добре да знаете, че той се осъществява съобразно изричния предварителен, текущ и последващ контрол.  Без митнически служител не може да се извърши поставянето на стоките в склад, тяхното извеждане или преместване в друг. Има много високо ниво на отчетност до пълното приключване на режима и освобождаването на стоките, поставени под митническо складиране.