Финанси
За Финансите ви

Какво е ДДС и кога е неоходимо да се направи такава регистрация на фирмата ви?

Управлението и успеха на един бизнес до известна степен се изразява в това какъв е оборота на фирмата, който правите. При високи резултати и достигнат годишен оборот на 100000 лв. имате задължение за ДДС регистрация. Този тип регистрация е особено важна за предприемачите, които закупуват стоки с включено ДДС. Имайте предвид, че този тип регисграция възниква не само в случай, че достигнете съответния годишен оборот. Става въпрос и други случаи, в които имате опция за доброволна регистрация. Приоритетно е да сте регистрирани по ЗДДС и в случаите, когато получавате или доставяте стоки от данъчно задължени лица от Евросъюза.

Какви са стъпките за регистрация по ДДС?

Има регламентирани правила, които законодателя е предвидил що се отнася до регистрацията на фирми по ДДС. Те се отнасят не само до възникването на такова задължение, а и от гледна точка на това да се изготви правилната документация. Разбира се касае се за по-специфичен тип дейности, които изискват прилагане на съответните професионални умения. Определящо е да се доверите на счетоводителя си или счетоводна кантора, която да приложи изискванията с цел да се извърши регистрацията в случай на възникване на събитие независимо дали е задължително или доброволно.

Причините за регистрация по ЗДДС вече споменахме, но нека ги обобщим за повече прегледност. Това са:

 • Достигане на облагаем оборот от 100000 лв. за период от 12 месеца;
 • При доброволно регистриране от страна на предприемача без да са достигнати рамките на 100000 лв. оборот;
 • При извършване на международна търговска дейност на стоки и услуги.

Като цяло за облагаем оборот с приемат данъчните основи, които са:

 • облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
 • доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС;
 • доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.

Тук се взимат предвид не само оборота на фирмата, а също така получени авансови плащания както и непарични вноски, доставки на финансови и застрахователни услуги, доставки на дълготрайни материални активи и други.

Защо професионална счетоводна услуга?

ДДС регистрация

Може би се питате кои са причините да изберете професионална счетоводна услуга? Всъщност само по себе си задължението на регистрация по ДДС води до ангажименти, които следва да бъдат изпълнени документално. Затова не е за пренебрегване професионалната счетоводна услуга, благодарение на която можете да си подсигурите наистина детайлно изготвяне на деградациите и справките, които се подават в НАП.

Експертите ще поемат цялата отговорност за осчетоводяването съобразно ЗДДС, а това имайте предвид е особено важно що се отнася до изрядността на фирмата ви. Без значение дали става въпрос за регистрация по избор или задължителна не е за подценяване професионалната услуга. Има редица детайли, с които са запознати счетоводителите и само те могат да предоставят изготвянето на документи, които биха били наистина адекватни спрямо спецификата на дейността на фирмата ви.

Много предприемачи се питат до колко е изгодна регистрацията по ДДС за фирмите. Именно такова разяснение би предоставил счетоводител, който има достатъчно опит и може да ви гарантира коректен отговор, който да ви даде яснота по отношение до колко е благоприятно да се възползвате от такъв тип данъчно кредитиране. Разбира се има няколко ситуации, които са определящи за това наистина да има смисъл от регистрация по ЗДДС.  Такива са:

 • Купуват се стоки и услуги от доставчици, които са регистрирани по ДДС;
 • При закупуване на скъпи дълготрайни активи, които са част от основната дейност на фирмата – имот, оборудване, обзавеждане, машини и съоръжения, превозни средства и други;
 • При износ на стоки с цел възстановяване на платеното ДДС при покупка на стоките и други.

Разбира се в тези случаи си струва да се вземат под внимание необходимостта от регистрация, тъй като това ще оптимизира разходите ви и ще позволи използването на върнатото ДДС като средства, които да инвестирате в развитието на фирмата си.

Кога НЕ Е препоръчително да се регистрирате по ЗДДС?

Не винаги има смисъл от това да сте регистрирани по ДДС. Познати са в практиката и други случаи, които са показателни, че не си струва да се извършва регистрация по ЗДДС. Това са следните ситуации:

 • Месечния оборот на фирмата е прекалено малък;
 • Продават се стоки и услуги на физически или юридически лица, които не са регистрирани по ЗДДС;
 • Не се налага закупуване на дълготрайни материални активи и други.

Всеки тип дейност е специфична и наистина има причина да се вземат под внимание редица обстоятелства, които са от съществено значение за това да се подходи с внимание към избора на счетоводител, който да се заеме с извършването и подготовката на документите по регистрация на фирмата ви по ДДС. Много важен момент е да получите точни съвети с цел да се установи дали изобщо е необходимо да се извършва подобно действие.

В случай на възникнали въпроси и нужда от компетентно отношение се свържете с екипа от професионални счетоводители на Кей Енд Джи Файнанс ООД Финансово-правна кантора.